Γραμματεία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καραγκουνάκη Ελένη  Προϊσταμένη Γραμματείας 2310995254
Γαγάτση Ελένη   2310995255
Μηνούδη Δήμητρα   2310995258
Μπάρμπας Χρήστος   2310995259
Παπαργύρη Αργυρώ   2310995256
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σαμαρτζή Βαρβάρα                                                 2310995273

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ

Οικονόμου Ιουλία                                                         2310997388

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                   

Μιχαλίτσιου Μαρία                                                      2310996641