Ανακοίνωση Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας - εξετάσεις αλλοδαπών φοιτητών Φεβρουαρίου 2021

Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ Φεβρουάριος 2021

 

δείτε την ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής για τις εξετάσεις ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές Φεβρουάριου 2021