προκήρυξη υποτροφιών από τοBeihang Unversity, του Πεκίνου, Κίνας, για απόκτηση Master ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Προκήρυξης υποτροφιών από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Beihang Unversity, του Πεκίνου, Κίνας,
για σπουδές απόκτησης τίτλου Master ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 
 
Δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2152), την ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ, Beihang Unversity, του Πεκίνου, Κίνας, για σπουδές απόκτησης τίτλου Master ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου 2021