Διοργάνωση 3 διεθνών διαγωνισμών: WRICOS (Writing Contest of SUN), PHOCOS (Photo Contest of SUN) & S-DECOS (Speech Contest of SUN) 2021

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η   Τ Ρ Ι Ω Ν   Δ Ι Ε Θ Ν Ω Ν   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ω Ν
WRICOS (Writing Contest of SUN)
PHOCOS (Photo Contest of SUN)
S-DECOS (Speech Contest of SUN) 2021
από το Silk Road Universities (SUN) Network
 
 

1. WRICOS 2021

- Ποίημα: «Το τραγούδι του Δρόμου του Μεταξιού». Συγγραφή στίχων για το τραγούδι του SUN, που θα αναδεικνύει το πνεύμα του Δρόμου του Μεταξιού

- Δοκίμιο: «Τι μπορούν να κάνουν οι φοιτητές και τα Πανεπιστήμια για την ειρηνική συνύπαρξη, την κοινή ευημερία και την αειφόρο πολιτιστική ποικιλομορφία κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού;»

- Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2021.

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “΅WRICOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.

 

2. PHOCOS 2021

- Θέμα: «The Silkroads Architecture, Traditional and Modern»

- Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2021.

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “PHOCOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.

 

3. S-DECOS 2021

- Λόγω της επιδημίας COVID-19, το Silk Road Universities (SUN) Network αποφάσισε να διεξάγει διαδικτυακό διαγωνισμό ομιλίας.

- Θέμα: «Speaking hopes» στην εποχή του COVID-19.

- Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2021.

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “S-DECOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται, αφού υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ιστοσελίδα του SUN Network, να ενημερώσουν σχετικά και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο email internat-rel@auth.gr.