Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation - ΕΜΑ) είναι το κύριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Global Campus of Human Rights (GC). Το Global Campus είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο αριστείας που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο την επιδίωξη της συνεχούς προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού μέσω της εκπαίδευσης, της εξειδικευμένης κατάρτισης και συνεργασίας για την έρευνα σε διεθνές επίπεδο, διαμέσου ενός δικτύου περιφερειακών συνεργατών.

Το ΕΜΑ είναι ένα εντατικό ετήσιο ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκπαιδεύει κάθε χρόνο περίπου 90 πτυχιούχους στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει μια προσέγγιση στη μάθηση, η οποία είναι προσανατολισμένη στην πράξη και συνδυάζει νομικές, πολιτικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Πρόκειται για διεπιστημονικό Πρόγραμμα, που περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, φροντιστήρια, συνεδρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, άσκηση με επίσκεψη στο πεδίο (field trip) και ατομική έρευνα.

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση on-line και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της έτοιμης φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του EMA.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε συνεχή βάση, ως εξής:
   - Προθεσμία αιτούντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούντων για υποτροφίες: 15 Φεβρουαρίου 2021
   - Προθεσμία αυτοχρηματοδοτούμενων αιτούντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 19 Απριλίου 2021
Η on-line αίτηση για το Πρόγραμμα γίνεται μέσω του συνδέσμου https://apply.gchumanrights.org
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html
E-mail (Γραμματεία του ΕΜΑ): ema.secretariat@gchumanrights.org

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: