ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τη 2η θέση στο διαγωνισμό πράσινης καινοτομίας “GreenTech Challenge” που διοργανώθηκε, για 4η χρονιά, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κατέκτησε η ομάδα BioFlames.

Σημαντική διάκριση για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το παραπάνω γεγονός, καθώς στην ομάδα BioFlames συμμετείχε η φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κα Αθηνά Πούπα, όπως και οι φοιτητές Γεώργιος Πισμίσης και Αστέριος Λούκας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η ομάδα BioFlames κατάφερε να διακριθεί μεταξύ περισσότερων από 130 ομάδων, στην κατηγορία “innovation idea” παρουσιάζοντας ένα επιχειρηματικό πλάνο για την αξιοποίηση υπολειμμάτων καφέ και την παραγωγή βιοκαυσίμων από αυτά. Η ομάδα συμμετείχε στο ερευνητικό πεδίο «Ενέργεια και Περιβάλλον», με μέντορα τον κ. Γεώργιο Καρακατσάνη  (CO-founder & CEO της EVOTROPIA).

Επιπροσθέτως, όραμα και βασικός πυλώνας λειτουργίας της ομάδας αποτέλεσε η υποστήριξη τριών στόχων από τους 17 στόχους βιώσιμης του ΟΗΕ για το 2030. Το επιχειρηματικό πλάνο εστίασε στην υλοποίηση των στόχων 7 «Φθηνή και καθαρή ενέργεια», 11 «Βιώσιμες πόλεις» και 13 «Δράση για το κλίμα».

Το GreenTech Challenge by ESU NTUA αποτελεί το μεγαλύτερο Εθνικό Πρόγραμμα Πράσινης Καινοτομίας και απευθύνεται σε startups, καινοτόμες ΜμΕ, ερευνητές και φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμες λύσεις που αφορούν το Περιβάλλον, την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, συμβουλευτική και ανάδειξη αυτών πρωτοβουλιών στις  θεματικές:

  • Περιβάλλον & Ενέργεια
  • Έξυπνες & Βιώσιμες Πόλεις
  • Καινοτόμα Πράσινα Προϊόντα & Προηγμένα Υλικά
  • Διαχείριση Ελαστικών
  • Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Περισσότερα για το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε

www.greentechchallenge.gr

GreenTech Challenge #4 - Greentech Challenge 

GreenTech Challenge by ESU NTUA 13/12/2020 - YouTube