ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑιΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΥΑ 160442/Ζ1/23-11-2020 (ΦΕΚ 5200Β/24.11.2020) οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, κατ’ εξαίρεση, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου ( άρθρ. 3 της ΥΑ Φ1/192329/ B3/13.12.2013/Β'3185).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ.

Δείτε παρακάτω τη σχετική Υπουργική Απόφαση