ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

ΜΑΘΗΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρα 14.00-16.00 . Το zoom link παραμένει το ίδιο (https://authgr.zoom.us/j/99285543713?pwd=VWJxS3h4LzF5a3pmVjFJbHhYc3JBUT09)
Τετάρτη 14.00-16.00 . Το zoom link παραμένει το ίδιο (https://authgr.zoom.us/j/98310192287?pwd=V3kzU0MzY3NMSVNjTUhvR0puWkx3dz09)

ΜΑΘΗΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τρίτη 10.00-12.00
zoom link >> https://authgr.zoom.us/j/99312497509?pwd=WkhyVHpNcVQ0bWh2WHE1bnFuNFlTUT09
Πέμπτη 11.00-12.00
zoom link >> https://authgr.zoom.us/j/97641888227?pwd=ZWkybmViWDlVMkVWcEpWWTltR1FJZz09