ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-11-20

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ /ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω φοιτητές, ύστερα από αίτηση τους, πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους κατά την απόδοση πτυχίων του Νοεμβρίου 2020.
Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε, τα πτυχία θα σταλθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ιδρυματικό λογαριασμό του κάθε πτυχιούχου.
Για την ηλεκτρονική αποστολή των πτυχίων παρακαλούμε όλους τους πτυχιούχους να ελέγξουν εάν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ιδρυματικού τους λογαριασμού είναι ενεργό. Σε διαφορετική περίπτωση (δηλαδή ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που έχει κλείσει ο ιδρυματικός σας λογαριασμός) θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να σας αποστείλουμε τα έγγραφα, αποστέλλοντας ταυτόχρονα σαρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής σας ταυτότητας (για λόγους επαλήθευσης των στοιχείων σας).

Η παραλαβή των φυσικών αντιγράφων των πτυχίων μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία από τη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος (Τρίτη & Πέμπτη, 10:00-13:00), είτε μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (μετά από παραγγελία και εξουσιοδότησή της από τον πτυχιούχο).

ΑΕΜ
24840
30211
30660
30902
30996
31229
31419
31488
31678
31706
31738
31747
31790
31819
31839
31905
31906
31930
32019
32074
32083
32104
32112
32128
32137
32140
32156
32159
32164
32183
32186
32193
32204
32209
32210
32211
32217
32262
32298
32299
32307
32320
32324
32327
32333
32358
32365
32369
32380
32384
32388
32409
32483
32484
32490
32491
32504
32510
32517
32519
32535
32537
32540
32541
32543
32544
32552
32559
32579
32610
32629
32634
32638
32639
32641
32643
32647
32655
32671
32677
32679
32683
32684
32691
32697
32701
32704
32709
32710
32712
32714
32717
32718
32720
32728
32734
32735
32740
32743
32750
32754
32756
32759
32768
32770
32772
32778
32780
32786
32793
32819
32825
32829
32831
32834
32846
32849
32851
32855
32858
32861
32869
32873
32891
32894
32962
32983
32987
32988
32995
33001
33003
33005
33007
33014
33024
33028
33029
33031
33033
33037
33040
33046
33054
33058
33059
33061
33064
33067
33079
33080
33096
33108
33112
33113
33114
33120
33123
33132
33138
33146
33152
33154
33155
33159
33160
33161
33174
33183
33190
33192
33195
33198
33204
33230
33238
33269
33271
33279
33283
33302
33312
33319
33326
33327
33336
33340
33341
33342
33343
33361
33364
33366
33373
33395
33398
33413
33430
33434
33435
33436
33440