επιλεχθέντες / επιλαχόντες / απορριφθέντες φοιτητές για συμμετοχή στον 1ο κύκλο Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2020-2021

Δείτε παρακάτω την κατάσταση των επιλεχθέντων / επιλαχόντων / απορριφθέντων φοιτητών
για συμμετοχή στον 1ο κύκλο Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2020-2021
(περίοδος άσκησης: Δεκέμβριος 2020-Φεβρουάριος 2021)