ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΕ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ"

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για υποψήφιες/ους διδάκτορες και μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τες που παρακολουθούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα συναφή με μία από τις ακόλουθες θεματικές

      1. Θεματική Περιοχή Μηχανικής

      2. Θεματική Περιοχή Θετικών Επιστημών

      3. Θεματική Περιοχή Οικονομικής Επιστήμης

 

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51740?ReturnToPage=1&PageSize=3

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51743?ReturnToPage=1&PageSize=3