ΠΡΟΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Προαιτήσεις για την πρακτική άσκηση του χειμερινού εξαμήνου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcCdbudnTmOeACGs1SLTnskBzolB-y...,

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προαιτήσεων:  9 Οκτωβρίου 2020

 

Ενημέρωση σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

δείτε το συνημμένο αρχείο παρακάτω