ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα επιλεγομένων και επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών   για συμμετοχή στον 2ο κύκλο Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2019-2020 (περίοδος άσκησης: Απρίλιος 2020- Ιούνιος 2020)