ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών οργανώνει 2 ημέρες ενημέρωσης για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 ώρα 12.00 αίθουσα 1, κτίριο ΝΟΠΕ, 1ος όροφος.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 ώρα 12.00 αίθουσα 1, κτίριο ΝΟΠΕ, 1ος όροφος