Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Μετεγγραφών 2019

Παρακαλόυνται ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ΑΜΕΣΑ στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τους απο το Τμήμα προέλευσης προκειμένου να ολοκλήρωθεί η διαδικασία των Μετεγγραφών. Απο τη Γραμματεία