Προκήρυξη μια θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Πολιτική, Εκβιομηχάνιση, Αποβιομηχάνιση της Ελλάδας και επιπτώσεις στις Εξαγωγές»

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η αίτηση εκπόνησης διδακτορικης διατριβής.

Υποβολή αιτήσεων απο 2/12/2019 έως 17/12/2019.