Ενημέρωση/Δράση για φοιτήτριες/φοιτητές με προβλήματα κίνησης, όρασης, ακοής

Σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημητρίος Κωβαίος θα συναντηθεί με τις φοιτητριές και φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα κίνησης, όρασης και ακοής, για τη διερεύνηση λύσεων στα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προκειμένου το ΑΠΘ να τους υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους. Θα συμμετέχουν ακόμη εκπρόσωποι των Επιτροπών Υγείας, Προσβασιμότητας, Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, καθώς επίσης  και στελέχη των αντίστοιχων υπηρεσιών

 

Την Τετάρτη, 4.12.2019 και ώρα 12:00, στον χώρο της εισόδου του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου θα διεξαχθεί συνάντηση με όσες/όσους αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Την Παρασκευή, 6.12.2019 και ώρα 12:00, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, θα διεξαχθεί συνάντηση με όσες/όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και ακοής.