ΟΚΡΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η ορκωμοσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής ΟΠΕ του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.45, στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.

Την ημέρα της ορκωμοσίας, οι υποψήφιοι πτυχιούχοι πρέπει να βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος στις 8:30 πμ.

Πριν από την τελετή ορκωμοσίας, είναι υποχρεωτική η παρουσία των πτυχιούχων στη Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας τα εξής:

  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα [1] / Πάσο ή Βιβλιάριο Σπουδών
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Βιβλιάριο Υγείας (όσοι έχουν παραλάβει).

Επισυνάπτεται η λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων πτυχιούχων.

[1] Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία Δήλωση Απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επικυρωμένη από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ