Εξέταση προόδου μαθήματος "Οικονομία της υγείας"

Ανακοινώνεται πως στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος  "Οικονομία της Υγείας"

θα πραγματοποιηθεί εξέταση προόδου

την Πέμπτη 14/11/2018 και ώρα 9:30 στην αίθουσα 3