ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αντιστοιχήσεις Φοιτητών/τριών του Τμήματος ΟΕ σε Φορείς Υποδοχής  - Α Κύκλος Πρακτικής Άσκησης εντός ΕΣΠΑ 2019-0 (ανακοίνωση)