ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 18.00

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. Δ. ΚΟΥΣΕΝΙΔΗ.