Βεβαίωση περί μη εκκρεμοτήτων με τη βιβλιοθήκη για ορκωμοσία

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όσους/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να κάνουν αίτηση για την ορκωμοσία στις 26/07/2019, να φροντίσουν να πάρουν τη βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη μέχρι τις 17/07/2019. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να έρθουν, δίνεται η δυνατότητα τηλεφωνικά να μας δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να τη στείλουμε ηλεκτρονικά, εώς την ίδια ημερομηνία. Σας ευχαριστούμε.