ΠΜΣ στα "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ θα προσφέρει για δεύτερο χρόνο το ΠΜΣ "Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη" την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 μετά την επανίδρυσή σου, ενώ διαθέτει προϊστορία επιτυχούς λειτουργίας για 14 έτη πριν την επανίδρυσή του.
Το ΠΜΣ καλύπτει μια ευρεία έκταση γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα, όρος που αναφέρεται συλλογικά στον ήχο, την εικόνα, το βίντεο, το γραπτό και προφορικό λόγο, τα βιοσήματα, αλλά και τα γραφικά και τα εικονικά περιβάλλοντα.  Η ανάλυση  και αξιοποίηση της πληροφορίας που κομίζουν τα ψηφιακά μέσα απαιτεί  εξειδίκευση και ισχυρές βάσεις στην Επεξεργασία Σήματος/Εικόνας/Εικονοσειρών, Τεχνητή Όραση, Γραφικά, Αναγνώριση Προτύπων/Υπολογιστική Νοημοσύνη καθώς και των σχετικών τεχνολογιών (π.χ. Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα, Εγκεφαλικές Διεπαφές, Γλωσσική Τεχνολογία, Κινούμενα Γραφικά).
Το ΠΜΣ προσφέρει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριές που θα το παρακολουθήσουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σταδιοδρομήσουν σε μερικούς  από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων δεδομένων ψηφιακών μέσων, τα κοινωνικά δίκτυα, ο παγκόσμιος ιστός, το 'Ιντερνετ των αντικειμένων, χωρίς να εξαιρούνται τα πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα της κοινωνικής ζωής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας διαμορφώνεται έτσι ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους εργαζόμενους φοιτητές. 

Μπορείτε να  αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες από τη σελίδα:

https://dmci.csd.auth.gr

Υποβολή αιτήσεων ως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 μέσω:

https://dmci.csd.auth.gr/admissions 

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία ΠΜΣ
Email: pms_info@csd.auth.gr
Tηλ.:  2310-998930

Διευθυντής ΠΜΣ στα "Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη":

Καθηγητής Κων/νος Κοτρόπουλος

Email: mailto:costas@csd.auth.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook:

https://www.facebook.com/dmci.csd