Κλειστή βιβλιοθήκη λόγω ανακαίνησης

Σας γνωρίζουμε ότι επίκειται η πρώτη ενοποίηση των Βιβλιοθηκών (Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας), σε μια ενιαία Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία θα στεγάζεται στον υφιστάμενο χώρο της Βιβλιοθήκης Οικονομικών Επιστημών.

Ως εκ τούτου η Βιβλιοθήκη Οικονομικών Επιστημών θα παραμείνει κλειστή από την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019  έως  την έναρξη λειτουργίας της νέας ενιαίας Βιβλιοθήκης.

Η ημερομηνία διακοπής λειτουργίας των άλλων δυο βιβλιοθηκών, θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Οι βεβαιώσεις ορκωμοσίας θα δίδονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη (Τμήμα Πληροφόρησης Δανεισμού και Διαδανεισμού).

Οι ημερομηνίες επιστροφής των δανεισθέντων βιβλίων, θα παραταθούν για όσο διάστημα παραμείνουν κλειστές οι παραπάνω βιβλιοθήκες.

 

 

Ο Κοσμήτορας                                                                                 H Προϊσταμένη Διεύθυνσης

της Σχολής Οικονομικών                                                                της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

και Πολιτικών Επιστημών

 

Αναπλ. Καθ. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης                                                     Αικ. Νάστα