'Εκτακτο πρόγραμμα λειτουργίας βιβλιοθήκης για 15-16/11/2017

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16/11/2017, θα λειτουργήσει από τις 11.30 - 16.00, λόγω συμμετοχής του προσωπικού στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών