Υποτροφίες

προκήρυξη υποτροφιών από τοBeihang Unversity, του Πεκίνου, Κίνας, για απόκτηση Master ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Προκήρυξης υποτροφιών από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Beihang Unversity, του Πεκίνου, Κίνας,
για σπουδές απόκτησης τίτλου Master ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΕΔΡΑΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ (28.2.2021)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με τη χορήγηση 2 υποτροφιών, δια της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΕ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ"

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για υποψήφιες/ους διδάκτορες και μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τες που παρακολουθούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα συναφή με μία από τις ακόλουθες θεματικές

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ/IFA ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Αριστείας, σε συνεργασία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης για:

Σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου: αφορά σε

α) πτυχιούχους/διπλωματούχους ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 7 και χρόνο κτήσης όχι πλέον των 2 ακαδημαϊκών ετών από το ακαδημαϊκό έτος έναρξης της υποτροφίας ή

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

1. Σλοβακία

- 15 μήνες (σύνολο) υποτροφίας σε Υ.Δ. για έρευνα

- δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Comenius της Μπρατισλάβα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Μαρτίου 2020

2. Τσεχία

Υποτροφία στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας

  Υπενθύμιση προκήρυξης διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας  στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας σε πτυχιούχους Σχολών/Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ερασμίας Μυκονίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, λήγει στις 11 Μαίου 2020.

Υποτροφία στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας

Υπενθύμιση προκήρυξης διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας  στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας σε πτυχιούχους Σχολών/Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ερασμίας Μυκονίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, λήγει στις 11 Μαίου 2020.

Υποτροφία στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών

Υπενθύμιση προκήρυξης διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, σε πτυχιούχους Σχολών και Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α. με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Λοβέρδου.

Υποτροφία κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου.

Παρακαλούμε δείτε στην παρακάτω πρόσκληση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Χρηματικό βραβείο από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

 Ανακοινώνεται η πρόσκληση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα.

Παρακαλούμε βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην παρακάτω πρόσκληση.

Σελίδες