Άλλα Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ στα "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ θα προσφέρει για δεύτερο χρόνο το ΠΜΣ "Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη" την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 μετά την επανίδρυσή σου, ενώ διαθέτει προϊστορία επιτυχούς λειτουργίας για 14 έτη πριν την επανίδρυσή του.

"European Master in Human Rights and Democratisation"

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "European Master in Human Rights and Democratisation", στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Γραμματεία της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ.

The University of Hong Kong MPhil and PhD Studies 2020 - 21

Ανακοινώνεται η παροχή δυνατότητας σε πτυχιούχους του ΑΠΘ για συνέχιση των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο The University of Hong Kong για την απόκτηση τίτλου Master ή PhD,  από το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.
Το παραπάνω Ιδρυμα, The University of Hong Kong, παρέχει τη δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφιών για την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων σπουδών.

ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’).

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» με τις κατευθύνσεις:

Σελίδες