Υπηρεσίες

Από τη βιβλιοθήκη παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η συλλογή χωρίζεται στα βιβλία της κύριας συλλογής που δανείζονται για 15 μέρες, στα διδακτικά που δανείζονται για 1 μήνα, και αυτά που δεν δανείζονται και είναι τα πληροφοριακά, (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά), τα περιοδικά και τα βιβλία της σπάνιας συλλογής.

Σε ό,τι αφορά τα διδακτικά συγγράμματα, πάντα ένα αντίτυπο χαρακτηρίζεται ως μη δανειζόμενο, ώστε να είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη ως αντίτυπο ασφαλείας όταν τα υπόλοιπα είναι δανεισμένα.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Στο χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί αναγνωστήριο χωρητικότητας περίπου 100 θέσεων. Το αναγνωστήριο είναι ανοικτό όλες τις ώρες λειτουρ­γίας της βιβλιοθήκης. Δικαίωμα εισόδου σε αυτό έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες. Οι χρήστες/τριες του αναγνωστηρίου μπορούν να μελετούν προσωπικά τους βιβλία ή να δανείζονται και να χρησιμοποιούν βιβλία της κύριας και σπάνιας συλλογής, περιοδικά, καθώς και υλικό των κλειστών συλλογών.

ΝΗΣΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι υπολογιστές της νησίδας, είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο και επιπλέον, επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του συστήματος βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. και στις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Πρόσβαση έχουν οι κάτοχοι κάρτας, η δε χρήση των υπολογιστών της νησίδας έχει χρονικό περιορισμό. Για τις εκτυπώσεις, ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να προμηθεύεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, προπληρωμένη κάρτα φωτοτυπιών/εκτυπώσεων.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Στη διάθεση των χρηστών/τριών της βιβλιοθήκης υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα που λειτουργεί με ειδικές κάρτες. Η φωτοτύπηση πραγματοποιείται από τους/τις ίδιους/ες χρήστες/τριες.. Τις κάρτες προμηθεύονται από τη γραμματεία της βιβλιοθήκης, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα.