Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Στόχος του είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα Πληροφορικής και Διοίκησης με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης.