ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η ιστοσελιδα του ΠΜΣ στα Οικονομικά είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση

https://maecon.econ.auth.gr