Αιτήσεις - Έντυπα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που προσέρχονται στη Γραμματεία και κατά συνέπεια η έκθεση όλων σε ιογενείς λοιμώξεις, αποφάσισε ότι, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα:

♦ η χορήγηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων στους φοιτητές θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των  Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ, sis.auth (https://sis.auth.gr/).

 

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ:

  Βήμα 1ο :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΘ

  Όλοι οι πτυχιούχοι του Τμήματος, προκειμένου να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικών  από τη Γραμματεία, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 6€ για κάθε αντίγραφο, στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με  αριθμό 5272-041780-361,

  ΙΒΑΝ GR 870172272000-5272-041780-361. 

  Η έκδοση μεμβράνης πτυχίου κοστίζει 32€.

  Οι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλουν το ποσό των 3€ για τα πιστοποιητικά και 16€ για την έκδοση μεμβράνης αντίστοιχα.

  Στο αποδεικτικό της κατάθεσης ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να προσθέσει το ονοματεπώνυμο του στο πεδίο  αιτιολογία.

  Βήμα 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ:

  Οι αιτήσεις για την έκδοση Πιστοποιητικών από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με αυτοπρόσωπη παρουσία (ή νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτου) στη θυρίδα του Τμήματος , καθημερινά και τις ώρες 11:00-13:00
  • Μέσω ΚΕΠ
  • Μέσω Email στο info@econ.auth.gr συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την αντίστοιχη αίτηση  (ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΛΗ) που υπάρχει στο τέλος της σελίδας. Προκειμενου να γίνει η ηλεκτρονική αποστολή των πιστοποιητικών σε λογαριασμό πέραν του ιδρυματικού, θα πρεπει ο/η αιτών/ουσα να αποστείλει και αντίγραφο των δύο οψεων της Αστυνομικής του ταυτότητας.
  • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SIS (Μόνο για τους Ενεργούς φοιτητές)

  Μαζί με την αίτηση ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει απαραιτήτως να επισυνάψει και το καταθετήριο στην Τράπεζα Πειραιώς με το ονοματεπώνυμο του/της και φωτογραφία των δύο οψεων της αστυνομικής του ταυτότητας.

  Βήμα 3ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ:

  H παραλαβή των πιστοποιητικών από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με αυτοπρόσωπη παρουσία (ή νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτου) στη θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθημερινά και τις ώρες 11:00-13:00
  • Μέσω ΚΕΠ
  • Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των πιστοποιητικών από εξουσιοδοτημένη εταιρία ταχυμεταφορών (courier). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει  να έχει γίνει νόμιμη εξουσιοδότηση προς την εταιρεία ταχυμεταφορών, ενώ ο/η αιτών/ούσα χρεώνεται εξ ολοκλήρου το κόστος μεταφοράς.
  • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SIS (Αποκλειστικά για τους Ενεργούς φοιτητές)

  Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ηλεκτρονική αποστολή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κ.λπ., γίνεται αποκλειστικά στον ιδρυματικό λογαριασμό του/της αιτούντα/σης.

  Σε περίπτωση που θα παραλάβει τα πιστοποιητικά τρίτο άτομο, αυτό θα πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου τη υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ,Κ.Ε.Π ή απο την ιστοσελιδα www.gov.gr