Μεταπτυχιακές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

 

Επίσης σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, λειτουργούν αντίστοιχα τα παρακάτω Διατμηματικά και Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα :

"Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη"

Το πρόγραμμα οργανώνεται με τη συνεργασία των Τμημάτων Οικονομικων Επιστημών (επισπεύδον), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και Νομικής.

 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»

Το πρόγραμμα οργανώνεται με τη συνεργασία των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής (επισπεύδον) του ΑΠΘ

 
«Δίκτυα και Πολυπλοκότητα»

Το πρόγραμμα οργανώνεται με τη συνεργασία των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον) και Μαθηματικών, Βιολογίας και Γεωλογίας του ΑΠΘ

 

«Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη»,

Το πρόγραμμα οργανώνεται με τη συνεργασία των Τμημάτων Οικονομικων Επιστημών και Πολιτικών Επιστημών (επισπεύδον) του ΑΠΘ