Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες

To Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί σύμφωνα με το ιδρυτικό του ΦΕΚ 3138/30-9-2016. Στο Εργαστήριο διατίθενται πενήντα υπολογιστές με εκτυπωτές, σαρωτές κ.α., οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των διδακτικών και ερευνητικών δράσεων του τμήματος.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και η εξυπηρέτηση ευρύτερων σκοπών του Πανεπιστημίου που ορίζονται από τα αρμόδια συλλογικά όργανά του.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο: Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες