Ηλεκτρονική Αναζήτηση

Ηλεκτρονική Αναζήτηση

Η αναζήτηση  βιβλίων και άρθρων σε περιοδικά πραγματοποιείται  από την ιστοσελίδα του συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.   http://www.lib.auth.gr/  στην ενότητα ηλεκτρονικές πηγές.