Προσωπικό-Επικοινωνία

Προσωπικό

Αδαλή Ρένα (eadali@econ.auth.gr)

Ρήγα Θεοδώρα (rhga@econ.auth.gr)

Τηλ. : 2310 996439
 

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού

Εργάσιμες ημέρες  08:30 - 15:30

 

Δανεισμός & επιστροφή βιβλίων - έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης - βεβαίωσεις ορκωμοσίας

ενημερωθείτε από τη σελίδα  https://www.lib.auth.gr/el/2070