Διάρθρωση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος: Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Φουσέκης

  • Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Διευθυντής:  Καθηγητής Μωυσή Σιδηρόπουλος

  • Εργαστήριο  Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής

 

Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων

Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Χριστίνα Μπουτσούκη

  • Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων

 

 

  • Εργαστήριο  Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες

 

  • Βιβλιοθήκη Τμήματος