Διάρθρωση Τμήματος

 

Πρόεδρος Τμήματος :  Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Πρόεδρος :  Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής

 

Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Διευθυντής :  Αθανάσιος Καζάνας, επίκ. καθηγητής

 

Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Διευθυντής :   Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, επίκ. καθηγητής

 

Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων

Διευθυντής : Χρήστος Ζηκόπουλος, επίκ.καθηγητής