Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-ΜΒΑ)

 

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σκοπός του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-ΜΒΑ)» είναι:

  • να βοηθήσει νέους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν υπόβαθρο στη Διοίκηση, ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,
  • η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων Διοίκησης,
  • η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και
  • η προαγωγή της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου από τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό στίβο και έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές φιλοδοξίες σας. Στόχος μας είναι να εξελίσσουμε τους σπουδαστές σε ηγέτες… και πιστεύουμε ότι η φοίτηση και η γνώση στο μεταπτυχιακό ΜΒΑ του ΑΠΘ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων,  θα αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας…

 

Be the change!

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ !