Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εκπονούνται διδακτορικές διατριβές μέσω προγράμματος Σπουδών και Ερευνας στα πεδία της Οικονομίας, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών, της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της στρατηγικής, της πολιτικής του προγραμματισμού της λειτουργίας και της διοίκησης νέων τεχνολογιών, της Διοίκησης Παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών, της Διοίκησης Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, της Διοίκησης Εργων και Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης Εκπαπιδευτικών Μονάδων, της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, της Διοίκησης Τουρισμού, της Διοίκησης Ξενοδοχείων, της Διοίκησης Logistics Αλυσίδας Προμηθειών και Αξίας, της Διοίκησης Ακίνητης Περιουσίας, του Marketing, των Επικοινωνιών, της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής, του Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διοίκησης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, και της εν γένει διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και οργανισμών που δρουν στους παραπάνω χώρους.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών προκηρύσσει στον Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) θέσεις αμίσθων υποψηφίων διδακτόρων σε αντικείμενα που θεραπεύονται ερευνητικά από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Επισυνάπτεται νέα προκηρυξη για την επιλογή ενός (1) άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Πολιτική, Εκβιομηχάνιση, Αποβιομηχάνιση της Ελλάδας και επιπτώσεις στις Εξαγωγές»  καθώς και η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Επισυνάπτεται νέα προκηρυξη για την επιλογή ενός (1) άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Πολύπλοκα Συστήματα στην Οικονομία»  καθώς και η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.